ˆ

Ekran rejestru zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2013-09-25

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:23:37 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz/zakres postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Iławie przy ul. Komunalnej w Iławie Bogusława Bandelewska
« powrót do poprzedniej strony