ˆ

Ekran rejestru zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-12-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:18:51 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO w sprawie wygaszenia zezwolenia nr OŚ.7330.2.2018 z dnia 14.08.2018r. na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Agnieszka Banasiuk
« powrót do poprzedniej strony