ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XML Rejestr informacji o środowisku: 1673Drukuj informację Rejestr informacji o środowisku: 1673

Szczegóły informacji

1673

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Typ: Formularz A

Ogłoszono dnia: przez

Zakres przedmiotowy: wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu, budowie oraz testowej eksploatacji innowacyjnej, niskoemisyjnej instalacji kondycjonowania wycierki oraz poprodukcyjnych osadów pościekowych w miejscowości Iława przy ul. Wojska Polskiego 33, dz. ew. 477/15, obręb 9, gmina Iława, powiat iławski, województwo warmińsko – mazurskie, dla zakładu Amelo Sp. z o.o. w Iławie

Data złożenia: 2021-08-03

Dane wnioskodawcy: AMELO Sp. z o.o.

Nazwa organu/adresat wniosku: Burmistrz Miasta Iławy

Miejsce przechowywania: Urząd Miasta Iława

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy: 1682, 1599, 1585

« powrót do poprzedniej strony