ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XML Rejestr informacji o środowisku: 1666Drukuj informację Rejestr informacji o środowisku: 1666

Szczegóły informacji

1666

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Typ: Formularz B

Ogłoszono dnia: przez

Zakres przedmiotowy decyzji: Zezwolenie na usunięcie 5 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Konstytucji 3 Maja 3

Znak sprawy: UMK.6131.66.2021

Data wydania: 2021-08-04

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie: Burmistrz Miasta Iławy

Nazwa podmiotu którego dotyczy decyzja: Szostak Piotr i Joanna

Miejsce przechowywania: Urząd Miasta Iławy

« powrót do poprzedniej strony