ˆ

Ekran rejestru zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-04-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:27:05 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz wniosek wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Uruchomienie punktu zbierania odpadów wraz z instalacją przetwarzania odpadów budowlanych i wielkogabarytowych” na działce 30/20, w obrębie 8 w Iławie Bogusława Bandelewska
« powrót do poprzedniej strony