ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XML Rejestr informacji o środowisku: 1654Drukuj informację Rejestr informacji o środowisku: 1654

Szczegóły informacji

1654

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Typ: Formularz A

Ogłoszono dnia: przez

Zakres przedmiotowy: Wniosek o zezwolenie na usunięcie 7 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Lipowej 3

Data złożenia: 2021-04-07

Dane wnioskodawcy: Wspólnota Mieszkaniowa

Wyszczególnienie załączników do wniosku: 1. Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego władania nieruchomością 2. Mapa z zaznaczoną lokalizacją drzew 3. Wykaz współwłaścicieli nieruchomości 4. Zgoda współwłaścicie nieruchomości na usunięcie drzew

Nazwa organu/adresat wniosku: Burmistrz Miasta Iławy

Miejsce przechowywania: Urząd Miasta Iławy

Informacje o sposobie zakończenia postępowania...: 1656

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy: 1656

« powrót do poprzedniej strony