ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XML Rejestr informacji o środowisku: 1640Drukuj informację Rejestr informacji o środowisku: 1640

Szczegóły informacji

1640

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Typ: Formularz B

Ogłoszono dnia: przez

Zakres przedmiotowy decyzji: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie punktu zbierania odpadów zlokalizowanego w Iławie przy ul. Biskupskiej 7, o powierzchnię magazynową działki nr ew. 556, położonej w obrębie 12 Miasto Iława

Znak sprawy: OŚ.6220.15.2020

Data wydania: 2020-12-31

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie: Burmistrz Miasta Iławy

Nazwa podmiotu którego dotyczy decyzja: WZUPiH "SPOMER"

Miejsce przechowywania: Urząd Miasta Iława

« powrót do poprzedniej strony