ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XML Rejestr informacji o środowisku: 1634Drukuj informację Rejestr informacji o środowisku: 1634

Szczegóły informacji

1634

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Typ: Formularz A

Ogłoszono dnia: przez

Zakres przedmiotowy: wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie punktu zbierania odpadów zlokalizowanego w Iławie przy ul. Biskupskiej 7, o powierzchnię magazynową działki nr ew. 556, położonej w obrębie 12 Miasto Iława

Data złożenia: 2020-10-29

Dane wnioskodawcy: WZUPiH "SPOMER"

Nazwa organu/adresat wniosku: Burmistrz Miasta Iławy

Miejsce przechowywania: Urząd Miasta Iława

Informacje o sposobie zakończenia postępowania...: 1640

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy: 1659, 1655, 1640

« powrót do poprzedniej strony