ˆ

Ekran rejestru zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-11-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:56:01 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie punktu zbierania odpadów zlokalizowanego w Iławie przy ul. Biskupskiej 7, o powierzchnię magazynową działki nr ew. 556, położonej w obrębie 12 Miasto Iława Bogusława Bandelewska
« powrót do poprzedniej strony