ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XML Rejestr informacji o środowisku: 1613Drukuj informację Rejestr informacji o środowisku: 1613

Szczegóły informacji

1613

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Typ: Formularz A

Ogłoszono dnia: przez

Zakres przedmiotowy: Wniosek o zezwolenie na usunięcie 7 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Władysława Broniewskiego (dz. nr 1/24, obr. 8)

Data złożenia: 2020-08-21

Dane wnioskodawcy: Darmofał Piotr

Wyszczególnienie załączników do wniosku: 1. Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego władania nieruchomością 2. Mapa z zaznaczoną lokalizacją drzew

Nazwa organu/adresat wniosku: Burmistrz Miasta Iławy

Miejsce przechowywania: Urząd Miasta Iławy

Informacje o sposobie zakończenia postępowania...: 1620

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy: 1620

« powrót do poprzedniej strony