ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XML Rejestr informacji o środowisku: 1611Drukuj informację Rejestr informacji o środowisku: 1611

Szczegóły informacji

1611

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Typ: Formularz A

Ogłoszono dnia: przez

Zakres przedmiotowy: Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Wojska Polskiego 3

Data złożenia: 2020-08-19

Dane wnioskodawcy: Wspólnota Mieszkaniowa

Wyszczególnienie załączników do wniosku: 1. Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości 2. Oświadczenie o udostępnieniu informacji członkom wspołnoty o zamiarze usunięcia drzewa 3. Kopia uchwały w sprawie powierzenia zarządu nieruchomością zarządowi i powołaniu składu zarządu 4. Inwentaryzacja i projekt nasadzeń zastępczych

Nazwa organu/adresat wniosku: Burmistrz Miasta Iławy

Miejsce przechowywania: Urząd Miasta Iławy

Informacje o sposobie zakończenia postępowania...: 1626

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy: 1626, 862, 857

« powrót do poprzedniej strony