ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XML Rejestr informacji o środowisku: 1599Drukuj informację Rejestr informacji o środowisku: 1599

Szczegóły informacji

1599

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Typ: Formularz B

Ogłoszono dnia: przez

Zakres przedmiotowy decyzji: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie podczyszczalni ścieków o urządzenia instalacji wspomagającej procesy oczyszczania dla zakładu Amelo sp. z o.o. w Iławie, na działce nr. 477/15 obręb 9 na wniosek AMELO Sp. z o.o. przy ul. Wojska Polskiego 33

Znak sprawy: OŚ.6220.2.2020

Data wydania: 2020-04-07

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie: Burmistrz Miasta Iławy

Nazwa podmiotu którego dotyczy decyzja: AMELO Sp. z o.o.

Miejsce przechowywania: Urząd Miasta Iława

« powrót do poprzedniej strony