ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XML Rejestr informacji o środowisku: 1579Drukuj informację Rejestr informacji o środowisku: 1579

Szczegóły informacji

1579

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Typ: Formularz A

Ogłoszono dnia: przez

Zakres przedmiotowy: Wniosek o zezwolenie na usunięcie 2 drzew z pasa drogi krajowej nr 16 ul. Henryka Sienkiewicza w Iławie

Data złożenia: 2020-01-23

Dane wnioskodawcy: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie

Wyszczególnienie załączników do wniosku: 1. Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego władania nieruchomością 2. Mapa z zaznaczoną lokalizacją drzew 3. Plan wyrębu drzew 4. Plan nasadzeń zastępczych 5. Dokumentacja zdjęciowa

Nazwa organu/adresat wniosku: Burmistrz Miasta Iławy

Miejsce przechowywania: Urząd Miasta Iławy

Informacje o sposobie zakończenia postępowania...: 1586

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy: 1743, 1740, 1736, 1733, 1657, 1650, 1586, 1587, 1580, 1386, 1250, 1178, 1179, 839, 815, 124

« powrót do poprzedniej strony