ˆ

Ekran rejestru zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2019-07-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:37:26 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1333N - ul. Wojska Polskiego w Iławie w km 0+000-0+355 i km 0+690-2+340" Bogusława Bandelewska
« powrót do poprzedniej strony