ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XML Rejestr informacji o środowisku: 1297Drukuj informację Rejestr informacji o środowisku: 1297

Szczegóły informacji

1297

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Typ: Formularz B

Ogłoszono dnia: przez Bogusława Bandelewska

Zakres przedmiotowy decyzji: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie dodatkowych pomostów pływających w Porcie Śródlądowym w Iławie na terenie działek ewidencyjnych nr 31/4, obręb 11 oraz 1/2 i 1/3 obręb 14

Znak sprawy: OŚ.6220.22.2016

Data wydania: 2016-11-29

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie: Burmistrz Miasta Iławy

Nazwa podmiotu którego dotyczy decyzja: Powiatowy Zarząd Dróg

Miejsce przechowywania: Urząd Miasta Iława

« powrót do poprzedniej strony