ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-11-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:36:18 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Postępowanie znak: ZP.271.35.2020 Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej „Budowa schroniska z noclegownią i ogrzewalnią w Iławie” Anna Jachowska
10:36:18 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Postępowanie znak: ZP.271.35.2020 Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej „Budowa schroniska z noclegownią i ogrzewalnią w Iławie” Anna Jachowska

Zmiany z dnia: 2020-11-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:28:30 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 0050-130/2020 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 30 października 2020 r. w sprawie: przekazania środków trwałych w dzierżawę Spółce z o.o. „IŁAWSKIE WODOCIĄGI”. Arkadiusz Kasiułajtis
14:28:27 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zarządzenie Nr 0050-130/2020 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 30 października 2020 r. w sprawie: przekazania środków trwałych w dzierżawę Spółce z o.o. „IŁAWSKIE WODOCIĄGI”. Arkadiusz Kasiułajtis
14:26:44 Upublicznienie elementu informacja Roczny Program Współpracy Miasta Iławy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. Arkadiusz Kasiułajtis
14:26:40 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Roczny Program Współpracy Miasta Iławy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. Arkadiusz Kasiułajtis

Zmiany z dnia: 2020-11-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:06:04 Edycja elementu Zamówienia publiczne - załącznik Postępowanie znak: ZP.271.44.2020 Prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie przystani Ekomariny w Iławie w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie” Anna Jachowska
14:05:44 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Postępowanie znak: ZP.271.44.2020 Prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie przystani Ekomariny w Iławie w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie” Anna Jachowska
13:59:33 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Postępowanie znak: ZP.271.44.2020 Prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie przystani Ekomariny w Iławie w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie” Anna Jachowska
13:57:35 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Postępowanie znak: ZP.271.44.2020 Prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie przystani Ekomariny w Iławie w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie” Anna Jachowska

Nawigacja między stronami listy informacji