ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2011-02-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:40:36 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Postępowanie znak OO-341/3/2011 na Remonty nawierzchni utwardzonych dróg i chodników w 2011 będących w zarządzie Urzędu Miasta Iławy Mariusz Korpalski
11:40:36 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Postępowanie znak OO-341/3/2011 na Remonty nawierzchni utwardzonych dróg i chodników w 2011 będących w zarządzie Urzędu Miasta Iławy Mariusz Korpalski

Zmiany z dnia: 2011-02-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:32:20 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Miasta Iławy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa portu śródlądowego w Iławie”. Planowany port realizowany będzie na działkach ewidencyjnych w obrębie 11 nr Dariusz Rynkowski
13:25:36 Edycja elementu informacja Numery telefonów wg numerów pokoi. Dariusz Rynkowski
13:23:26 Upublicznienie elementu informacja ZAPYTANIE OFERTOWE NR 21/5.2.1 na przeprowadzenie szkolenia określonego w projekcie POKL.05.02.01-00-070/10, „Nowoczesny Urząd”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, przez Gminę Miejską Iława. Dariusz Rynkowski
13:12:57 Edycja elementu informacja ZAPYTANIE OFERTOWE NR 20/5.2.1 na przeprowadzenie szkolenia określonego w projekcie POKL.05.02.01-00-070/10, „Nowoczesny Urząd”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, przez Gminę Miejską Iława. Dariusz Rynkowski
13:12:34 Upublicznienie elementu informacja ZAPYTANIE OFERTOWE NR 19/5.2.1 na przeprowadzenie szkolenia określonego w projekcie POKL.05.02.01-00-070/10, „Nowoczesny Urząd”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, przez Gminę Miejską Iława. Dariusz Rynkowski
13:06:53 Deaktywacja elementu załącznik do informacji Numery telefonów wg numerów pokoi. Dariusz Rynkowski
13:04:40 Edycja elementu informacja Numery telefonów wg numerów pokoi. Dariusz Rynkowski
12:57:07 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz/zakres decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa portu śródlądowego w Iławie” Bogusława Bandelewska

Nawigacja między stronami listy informacji