ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2010-11-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:55:45 Edycja elementu informacja Informacja dotycząca złożonych ofert oraz wyboru oferty (dotyczy zapytania ofertowego nr 8/5.2.1) na przedmiot zamówienia, którym jest przeprowadzenia szkolenia określonego w projekcie POKL.05.02.01-00-070/10 „Nowoczesny Urząd”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, przez Gminę Miejską Iława. Dariusz Rynkowski
13:54:16 Upublicznienie elementu informacja Informacja dotycząca złożonych ofert oraz wyboru oferty (dotyczy zapytania ofertowego nr 8/5.2.1) na przedmiot zamówienia, którym jest przeprowadzenia szkolenia określonego w projekcie POKL.05.02.01-00-070/10 „Nowoczesny Urząd”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Dariusz Rynkowski

Zmiany z dnia: 2010-11-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
19:21:45 Upublicznienie elementu informacja Burmistrz Miasta Iławy ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Iława, położonej w Iławie przy ul. Kajki. Dariusz Rynkowski

Zmiany z dnia: 2010-11-03

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:57:12 Edycja elementu informacja Informacja o godzinach pracy Miejskiej Komisji Wyborczej Dariusz Rynkowski
15:57:05 Edycja elementu informacja Uchwała Nr OO.0040A-27/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Iławie z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. Dariusz Rynkowski
15:54:09 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Iławie z dnia 3 listopada 2010 r. o przyznaniu numeru dla listy kandydatów komitetu wyborczego w wyborach do Rady Miejskiej Iławy zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku. Dariusz Rynkowski
15:37:54 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr OO.0040A-27/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Iławie z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. Dariusz Rynkowski
15:07:18 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie portu śródlądowego w Iławie Dariusz Rynkowski
13:09:29 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu wraz z nadzorem inwestorskim dla zadania pn. Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej nad Jeziorem Jeziorak w Iławie. Postępowanie znak: OO-341/16/2010 Mariusz Korpalski
13:09:29 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu wraz z nadzorem inwestorskim dla zadania pn. Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej nad Jeziorem Jeziorak w Iławie. Postępowanie znak: OO-341/16/2010 Mariusz Korpalski

Nawigacja między stronami listy informacji