ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2011-09-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:37:18 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz/zakres decyzja zezwalająca na wycinke drzew z terenu Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Słonecznik" w Iławie Bogusława Bandelewska
14:37:18 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz/zakres wniosek o zezwolenie na wycinkę drzewa z pasa drogowego przy ul. Szerokiej w Iławie Bogusława Bandelewska
14:37:18 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz/zakres wniosek o zezwolenie na wycinkę drzew z terenu nieruchomości przy ul. Ostródzkiej 13 w Iławie Bogusława Bandelewska
14:37:18 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz/zakres wniosek o zezwolenie na wycinkę drzew z terenu nieruchomości przy ul. Sikorskiego 32A w Iławie Bogusława Bandelewska
14:16:31 Upublicznienie elementu informacja DECYZJA Nr OO.0020-23/11 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 19 września 2011 roku w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. Dariusz Rynkowski
14:15:06 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz/zakres postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingów i dróg dojazdowych w ramach rozbudowy kompleksu hotelowego przy ul. Dąbrowskiego w Iławie, na działkach o nr ewid.: 172/12, 172/15, 205/5, 205/11, 205/13 oraz 206/4, obręb 2 oraz określenie zakresu raportu zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Bogusława Bandelewska

Zmiany z dnia: 2011-09-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:43:05 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Postępowanie znak OO.3410-30/11 na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Nowomiejskiej w Iławie Mariusz Korpalski
14:41:29 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Postępowanie znak OO.3410-30/11 na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Nowomiejskiej w Iławie Mariusz Korpalski
14:40:08 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Postępowanie znak OO.3410-30/11 na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Nowomiejskiej w Iławie Mariusz Korpalski

Zmiany z dnia: 2011-09-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:48:39 Edycja elementu załącznik do informacji Meldunki Dariusz Rynkowski

Nawigacja między stronami listy informacji