ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-01-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:09:21 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny PN.4131.202.2020 Tomasz Zagajewski
08:11:04 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 0050-8/2022 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 05 stycznia 2022 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagradzania kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Iławy Tomasz Zagajewski

Zmiany z dnia: 2022-01-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:47:28 Edycja elementu informacja Stawki podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2020 r., 2021 r. Tomasz Zagajewski
13:47:02 Edycja elementu informacja Stawki podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2022 r. Tomasz Zagajewski
13:43:13 Edycja elementu informacja Stawki podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2021 r., 2022 r. Tomasz Zagajewski
13:31:18 Upublicznienie elementu informacja Stawki podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2022 r. Tomasz Zagajewski
13:20:54 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie nr 0050-5/2022 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia - na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie - upoważnienia Pani Natalii Zawieracz - Podinspektorowi w Dziale Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Dodatków Mieszkaniowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie do prowadzenia postępowań w sprawie ustalenia prawa do dodatku osłonowego i do ich przyznawania Tomasz Zagajewski
13:20:54 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie nr 0050-4/2022 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia - na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie - upoważnienia Pani Marii Krakos - Kierownikowi Działu Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Dodatków Mieszkaniowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie do prowadzenia postępowań w sprawie ustalenia prawa do dodatku osłonowego i do ich przyznawania Tomasz Zagajewski
13:20:54 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie nr 0050-3/2022 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie do prowadzenia postępowań w sprawie ustalenia prawa do dodatku osłonowego i do ich przyznawania Tomasz Zagajewski
13:20:53 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie nr 0050-7/2022 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia - na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie - upoważnienia Pani Małgorzacie Różańskiej - Inspektorowi w Dziale Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Dodatków Mieszkaniowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie do prowadzenia postępowań w sprawie ustalenia prawa do dodatku osłonowego i do ich przyznawania Tomasz Zagajewski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony