ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-09-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:42:14 Upublicznienie elementu Umowy F-ra 8/09/2022 Ewa Duńska
08:06:32 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Wniosek o zezwolenie na usunięcie 4 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Konstytucji 3 Maja - Jarosława Dąbrowskiego Krzysztof Blank

Zmiany z dnia: 2022-09-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:43:08 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonej przy ul. Żołnierzy Wyklętych Tomasz Zagajewski
09:41:58 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Rozstrzygnięcie postępowania - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania o nazwie Tomasz Zagajewski
09:41:58 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Rozstrzygnięcie postępowania - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania o nazwie Tomasz Zagajewski
09:40:27 Edycja elementu informacja Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania o nazwie: „Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Iławy na lata 2022-2025” Tomasz Zagajewski
09:07:38 Edycja elementu Umowy F-ra NR F00018P092200242237U Ewa Duńska
09:07:32 Upublicznienie elementu Umowy F-ra NR F00018P092200242237U Ewa Duńska
08:12:11 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Pobierz wzór załącznika nr 1 – oświadczenia - Nazwa elementu do którego przynależy: Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów Tomasz Zagajewski
08:12:11 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Pobierz wzór załącznika nr 1 – oświadczenia - Nazwa elementu do którego przynależy: Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów Tomasz Zagajewski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony