ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-01-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
07:37:17 Deaktywacja elementu załącznik do informacji Pobierz treść informacji - Nazwa elementu do którego przynależy: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Tomasz Zagajewski
07:37:12 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Rejestr działalności regulowanej stan na 17.01.2022 - Nazwa elementu do którego przynależy: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Tomasz Zagajewski
07:36:01 Edycja elementu informacja Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Tomasz Zagajewski
07:35:50 Deaktywacja elementu informacja Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Tomasz Zagajewski

Zmiany z dnia: 2022-01-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:54:01 Upublicznienie elementu informacja Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2022 r. Tomasz Zagajewski
14:42:13 Upublicznienie elementu informacja Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Tomasz Zagajewski

Zmiany z dnia: 2022-01-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:24:22 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zadania własne Gminy Miejskiej Iławy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu Tomasz Zagajewski
13:46:17 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. gen. Władysława Andersa 3 Krzysztof Blank

Zmiany z dnia: 2022-01-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:35:39 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie nr 0050-13/2022 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1956 z późn. zm.) Tomasz Zagajewski
14:33:08 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie nr 0050-12/2022 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 13.01.2022 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na na realizację w roku 2022 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Rodzaj zadania: Pozaszkolne formy zajęć żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie. Tomasz Zagajewski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony