ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2010-05-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
21:20:56 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Miasta Iławy o złożonym w dniu 29 kwietnia 2010 roku wniosku Gminy Miejskiej Iława, którą reprezentuje Zakład Usług „DAN” Sp. z o.o., ul. Kopernika 4c/22 w Iławie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak - połączenie z układem komunikacyjnym osiedla Lipowy Dwór”. Dariusz Rynkowski
11:43:42 Upublicznienie elementu informacja Wykonania budżetu za 2009 - art. 37, ust. 1, pkt 2a. Dariusz Rynkowski
11:32:57 Edycja elementu informacja Poręczenia i gwarancje za 2009 - art. 37, ust. 1, pkt 2e. Dariusz Rynkowski
11:32:19 Upublicznienie elementu informacja Poręczenia i gwarancje za 2009 - art. 37, ust. 1, pkt 2e. Dariusz Rynkowski
11:23:35 Upublicznienie elementu informacja Kwota zobowiązań wymagalnych za 2009 - art. 37, ust. 1, pkt 2c. Dariusz Rynkowski
11:07:49 Upublicznienie elementu informacja Dotacje udzielone jednostkom samorządu terytorialnego i otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego za 2009 - art. 37, ust. 1, pkt 2 d. Dariusz Rynkowski
11:07:05 Edycja elementu informacja Wykorzystanie środków z UE za 2009 - art.37 ust. 1, pkt 2 b. Dariusz Rynkowski
10:57:38 Upublicznienie elementu informacja Wykorzystanie środków z UE za 2009 - art.37 ust. 1, pkt 2 b Dariusz Rynkowski

Zmiany z dnia: 2010-05-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:01:11 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na podstawie Uchwały Nr XLIX/600/10 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 31 marca 2010 roku - ul. Kopernika Dariusz Rynkowski
13:43:58 Edycja elementu informacja Stawki podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2010 roku. Dariusz Rynkowski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony