ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2010-11-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
20:45:50 Upublicznienie elementu informacja ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/5.2.1 na przeprowadzenie szkolenia określonego w projekcie POKL.05.02.01-00-070/10, „Nowoczesny Urząd”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, przez Gminę Miejską Iława. Dariusz Rynkowski
20:45:49 Upublicznienie elementu informacja ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/5.2.1 na przeprowadzenie szkolenia określonego w projekcie POKL.05.02.01-00-070/10, „Nowoczesny Urząd”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, przez Gminę Miejską Iława. Dariusz Rynkowski
20:36:23 Upublicznienie elementu informacja ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/5.2.1 na przeprowadzenie szkolenia określonego w projekcie POKL.05.02.01-00-070/10, „Nowoczesny Urząd”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, przez Gminę Miejską Iława. Dariusz Rynkowski
20:20:25 Edycja elementu informacja OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego całego obszaru miasta Iławy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dariusz Rynkowski
14:29:51 Upublicznienie elementu informacja ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/5.2.1 na przeprowadzenie szkolenia określonego w projekcie POKL.05.02.01-00-070/10, „Nowoczesny Urząd”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, przez Gminę Miejską Iława. Dariusz Rynkowski

Zmiany z dnia: 2010-11-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:23:37 Upublicznienie elementu informacja Informacja o sporządzeniu spisu wyborców oraz miejscu i czasie jego udostępniania. Dariusz Rynkowski

Zmiany z dnia: 2010-11-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:59:58 Upublicznienie elementu informacja Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa portu śródlądowego w Iławie” do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Dariusz Rynkowski
14:52:44 Edycja elementu informacja Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie portu śródlądowego w Iławie Dariusz Rynkowski
14:52:29 Edycja elementu informacja Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie portu śródlądowego w Iławie Dariusz Rynkowski
14:52:09 Edycja elementu informacja Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie portu śródlądowego w Iławie Dariusz Rynkowski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony