ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-12-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:17:41 Edycja elementu informacja Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne. Tomasz Zagajewski
10:15:33 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podające do publicznej wiadomości informację o zgromadzonym materiale dowodowym oraz o prawie do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie wniosku Iławskich Wodociągów Sp. z o.o., ul. Wodna 2, 14-202 Iława z dnia 31 sierpnia 2021 r. o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne. Tomasz Zagajewski
10:01:00 Edycja elementu informacja Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne. Tomasz Zagajewski

Zmiany z dnia: 2021-12-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:51:00 Edycja elementu informacja Zarządzenie Nr 0050-133/2021 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 22.12.2021 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań własnych Gminy Miejskiej Iława w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu Tomasz Zagajewski
13:44:31 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Burmistrza Miasta Iławy 0050-133/2021 z dnia 22.12.2021 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań własnych Gminy Miejskiej Iława w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu Tomasz Zagajewski
08:04:07 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Zezwolenie na usunięcie 13 drzew z nieruchomości położonej w Iławie przy ul. Wojska Polskiego 25 Krzysztof Blank

Zmiany z dnia: 2021-12-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:22:12 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 0050-132/2021 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań Gminy Miejskiej Iława z zakresu zdrowia publicznego Tomasz Zagajewski
14:59:55 Upublicznienie elementu informacja Wykonanie projektu i nasadzeń nad rzeką Iławką dla projektu Skwer Króla Ryb wykonanego w ramach Programu kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach „Instytut Rozwoju Miast i Regionów Tomasz Zagajewski
14:56:03 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 0050-129/2021 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Miasta Iławy na 2021 rok Tomasz Zagajewski
13:53:21 Upublicznienie elementu informacja Regulamin konkursu określający zasady wyboru i trybu przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia kandydata na Prezesa Zarządu spółki Iławskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Iławie Tomasz Zagajewski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony