ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2011-06-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:28:44 Edycja elementu informacja Opinie o wykonaniu budżetu za 2010 r. Dariusz Rynkowski
13:28:00 Edycja elementu informacja Opinie o projekcie budżetu na 2010 r. Dariusz Rynkowski
13:27:15 Edycja elementu informacja Opinie o wykonaniu budżetu za 2010 r. Dariusz Rynkowski
13:26:54 Edycja elementu informacja Opinie o projekcie budżetu na 2011r. Dariusz Rynkowski
13:21:38 Upublicznienie elementu informacja Opinie o wykonaniu budżetu za dany rok Dariusz Rynkowski
10:57:50 Edycja elementu informacja Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Iławy Dariusz Rynkowski

Zmiany z dnia: 2011-05-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:53:36 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Postępowanie znak OO.3410-14/11 na zakup i dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Iława Mariusz Korpalski
09:51:47 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Postępowanie znak OO.3410-14/11 na zakup i dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Iława Mariusz Korpalski

Zmiany z dnia: 2011-05-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:24:08 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Postępowanie znak OO.3410-16/11 na zaprojektowanie i budowę portu śródlądowego w Iławie Mariusz Korpalski
11:36:49 Upublicznienie elementu informacja ZAPYTANIE OFERTOWE NR 34/5.2.1 na przeprowadzenie szkolenia określonego w projekcie POKL.05.02.01-00-070/10, „Nowoczesny Urząd”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, przez Gminę Miejską Iława. Dariusz Rynkowski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony