ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2011-04-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:09:42 Edycja elementu informacja Informacja dotycząca złożonych ofert oraz wyboru oferty (dotyczy zapytania ofertowego nr 26/5.2.1) na przedmiot zamówienia, którym jest przeprowadzenia szkolenia określonego w projekcie POKL.05.02.01-00-070/10 „Nowoczesny Urząd”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, przez Gminę Miejską Iława Dariusz Rynkowski
11:09:03 Upublicznienie elementu informacja Informacja dotycząca złożonych ofert oraz wyboru oferty (dotyczy zapytania ofertowego nr 26/5.2.1) na przedmiot zamówienia, którym jest przeprowadzenia szkolenia określonego w projekcie POKL.05.02.01-00-070/10 „Nowoczesny Urząd”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, przez Gminę Miejską Iława Dariusz Rynkowski

Zmiany z dnia: 2011-03-31

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:02:32 Edycja elementu informacja OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o unieważnieniu Postępowanie znak Dariusz Rynkowski
15:01:15 Upublicznienie elementu informacja OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o unieważnieniu Postępowanie znak Dariusz Rynkowski
14:42:26 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Postępowanie znak OO.3410-7/11 na utrzymanie i konserwację zieleni komunalnej na terenie miasta Iławy - sektory: I, II, III, IV, V Mariusz Korpalski
14:42:26 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Postępowanie znak OO.3410-7/11 na utrzymanie i konserwację zieleni komunalnej na terenie miasta Iławy - sektory: I, II, III, IV, V Mariusz Korpalski
14:17:11 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Postępowanie znak OO.3410-9/11 na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Iławy Mariusz Korpalski

Zmiany z dnia: 2011-03-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:59:45 Upublicznienie elementu informacja Informacja Dot. zmiany sposobu weryfikowania pełnomocnictw do podpisywania dokumentów przesyłanych w formie elektronicznej Dariusz Rynkowski
11:54:28 Upublicznienie elementu informacja Nie prowokuj grypy! Nie wychodząc z domu wyślij zeznanie – to bardzo proste! Dariusz Rynkowski
11:51:25 Upublicznienie elementu informacja Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego w Iławie Dariusz Rynkowski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony