ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2011-10-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:25:57 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Postępowanie znak OO.3410-32/11 na opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta Iławy Mariusz Korpalski

Zmiany z dnia: 2011-10-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:10:32 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia - Nieruchomość zabudowana przy ulicy Produkcyjnej w Iławie Dariusz Rynkowski
10:09:41 Deaktywacja elementu informacja Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia - Nieruchomość zabudowana przy ulicy Produkcyjnej w Iławie Dariusz Rynkowski
10:08:24 Upublicznienie elementu informacja Wykaz lokali mieszkaniowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie Dariusz Rynkowski
10:06:12 Deaktywacja elementu informacja Wykaz lokali mieszkaniowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie Dariusz Rynkowski

Zmiany z dnia: 2011-10-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:05:09 Edycja elementu załącznik do informacji Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego całego obszaru miasta Iławy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Dariusz Rynkowski
12:49:04 Edycja elementu załącznik do informacji Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego całego obszaru miasta Iławy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Dariusz Rynkowski
12:47:43 Edycja elementu załącznik do informacji Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego całego obszaru miasta Iławy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Dariusz Rynkowski
12:45:28 Edycja elementu załącznik do informacji Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego całego obszaru miasta Iławy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Dariusz Rynkowski
12:43:55 Edycja elementu załącznik do informacji Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego całego obszaru miasta Iławy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Dariusz Rynkowski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony