ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2011-01-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:03:20 Upublicznienie elementu informacja Uchwała nr XXXIII / 374 /2005 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie udzielenia pożyczki Wspólnocie Mieszkaniowej w Iławie przy ul. Narutowicza 7. Dariusz Rynkowski
14:01:29 Upublicznienie elementu informacja Uchwała nr XXXIII / 375 /2005 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie udzielenia pożyczki Wspólnocie Mieszkaniowej w Iławie przy ul. Narutowicza 9. Dariusz Rynkowski
13:59:12 Upublicznienie elementu informacja Uchwała nr XXXIII / 376 /2005 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie udzielenia pożyczki Wspólnocie Mieszkaniowej w Iławie przy ul. Wojska Polskiego 7. Dariusz Rynkowski
13:50:34 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr XXXIII/ 377 /2005 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości -lokali mieszkalnych w budynkach, położonych przy ulicach Baczyńskiego 3 i Wyszyńskiego 25-27 w Iławie. Dariusz Rynkowski
13:48:12 Upublicznienie elementu informacja Uchwała NR XXXIII /378/ 2005 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2005 rok Dariusz Rynkowski
13:45:09 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr XXXIII/ 379 /2005 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie zamiany nieruchomości, położonych przy ul. Wojska Polskiego i ul. Lubawskiej - na nieruchomość, położoną przy ul. Przemysłowej Dariusz Rynkowski
13:42:32 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr XXXIII/ 380/2005 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 25 czerwca 2005 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania z Cmentarzy Komunalnych w Iławie. Dariusz Rynkowski
13:40:08 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr XXXIII/ 381 /2005 Rady Miejskiej w I ł a w i e z 25 maja 2005 roku w sprawie ustanowienia hipoteki zabezpieczającej na nieruchomości gminnej. Dariusz Rynkowski
13:37:09 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr XXXIII/ 382 /2005 Rady Miejskiej w I ł a w i e z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Dariusz Rynkowski
13:34:48 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr XXXIII/383/2005 Rady Miejskiej w I ł a w i e z dnia 25 maja 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru Dariusz Rynkowski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony