ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2011-08-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:10:00 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz/zakres zezwolenie na usunięcie drzew z terenu pasa drogi krajowej przy ul. Konstytucji 3 Maja Bogusława Bandelewska
08:10:00 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz/zakres zezwolenie na usunięcie drzew z terenu nieruchomości przy ul. Wyszyńskiego 33 Bogusława Bandelewska
08:10:00 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz/zakres zezwolenie na usunięcie drzewa przy ul. Gdańskiej 2B Bogusława Bandelewska
07:48:55 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz/zakres wniosek o zezwolenie na wycinkę drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Gdańskiej 2B w Iławie Bogusława Bandelewska
07:48:33 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz/zakres wniosek o zezwolenie na wycinkę drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Gdańskiej 2B w Iławie Bogusława Bandelewska
07:44:53 Edycja elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz/zakres wniosek o zezwolenie na wycinkę drzew z terenu nieruchomosci przy ul. Malborskiej 17 w Iławie Bogusława Bandelewska
07:44:02 Deaktywacja elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz/zakres wniosek o zezwolenie na wycinkę drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Gdańskiej 2B w Iławie Bogusława Bandelewska

Zmiany z dnia: 2011-08-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:05:48 Upublicznienie elementu informacja Decyzja Nr 0020-6/2011 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 16 sierpnia 2011 roku w sprawie: wyznaczenia na obszarze Miasta Iławy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych. Dariusz Rynkowski

Zmiany z dnia: 2011-08-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:24:49 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz/zakres zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Bogusława Bandelewska
13:24:49 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz/zakres zmiana decyzji na prowadzenie działalności w zakresie ppróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Bogusława Bandelewska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony