ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2011-02-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:26:29 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia - ul. Wojska Polskiego Dariusz Rynkowski
11:22:13 Edycja elementu załącznik do informacji BURMISTRZ MIASTA IŁAWY działając zgodnie z art. 13 w związku z art. 11 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 z późn.zm.) w związku z Uchwałą Nr III/17/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Iławy z Organizacjami Pozarządowymi na 2011 rok ogłasza otwarty konkurs ofert na rok 2011. Konkurs ofert obejmuje wsparcie realizacji zadań Gminy Miejskiej Iławy w niżej wymienionych zadaniach publicznych: „Działaj lokalnie– inspirowanie i rozwijanie współpracy organizacji pozarządowych w sferze edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju regionalnego” Dariusz Rynkowski
11:18:21 Edycja elementu załącznik do informacji BURMISTRZ MIASTA IŁAWY działając zgodnie z art. 13 w związku z art. 11 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 z późn.zm.) w związku z Uchwałą Nr III/17/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Iławy z Organizacjami Pozarządowymi na 2011 rok ogłasza otwarty konkurs ofert na rok 2011. Konkurs ofert obejmuje wsparcie realizacji zadań Gminy Miejskiej Iławy w niżej wymienionych zadaniach publicznych: „Działaj lokalnie– inspirowanie i rozwijanie współpracy organizacji pozarządowych w sferze edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju regionalnego” Dariusz Rynkowski
11:16:20 Edycja elementu załącznik do informacji BURMISTRZ MIASTA IŁAWY działając zgodnie z art. 13 w związku z art. 11 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 z późn.zm.) w związku z Uchwałą Nr III/17/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Iławy z Organizacjami Pozarządowymi na 2011 rok ogłasza otwarty konkurs ofert na rok 2011. Konkurs ofert obejmuje wsparcie realizacji zadań Gminy Miejskiej Iławy w niżej wymienionych zadaniach publicznych: „Działaj lokalnie– inspirowanie i rozwijanie współpracy organizacji pozarządowych w sferze edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju regionalnego” Dariusz Rynkowski

Zmiany z dnia: 2011-02-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:20:04 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Postępowanie znak OO-341/4/2011 na remonty i konserwacja oznakowania pionowego ulic będących w zarządzie Urzędu Miasta Iławy oraz oznakowań z nazwami ulic na terenie Miasta Iławy w 2011 roku Mariusz Korpalski
15:20:04 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Postępowanie znak OO-341/4/2011 na remonty i konserwacja oznakowania pionowego ulic będących w zarządzie Urzędu Miasta Iławy oraz oznakowań z nazwami ulic na terenie Miasta Iławy w 2011 roku Mariusz Korpalski

Zmiany z dnia: 2011-02-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:53:46 Upublicznienie elementu wakaty - ogłoszenie . Mariusz Korpalski
14:51:46 Edycja elementu wakaty - kandydat Maśkiewicz Mariusz Korpalski
14:51:46 Edycja elementu wakaty - kandydat Maśkiewicz Mariusz Korpalski
14:47:24 Deaktywacja elementu wakaty - ogłoszenie . Mariusz Korpalski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony