ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-07-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:40:54 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Zezwolenie na usunięcie drzewa z działki nr 336 w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Podleśny" w Iławie przy ul. wiejskiej-Kwidzyńskiej Krzysztof Blank
14:06:44 Upublicznienie elementu Umowy OP/126/06/2022 Edyta Perges
14:03:57 Upublicznienie elementu Umowy 0169/K/06/06/2022 Edyta Perges
13:50:36 Upublicznienie elementu informacja Porządek oraz projekty uchwał - Sesja LI/22 Tomasz Zagajewski
13:47:52 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 0050-89/2022 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 6.07.2022r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Tomasz Zagajewski

Zmiany z dnia: 2022-07-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:30:57 Upublicznienie elementu informacja Wzór: Sprawozdanie częściowe/końcowe z wykonania zadania dotowanego przez Gminę Miejską Iława w zakresie rozwoju sportu Tomasz Zagajewski
14:24:39 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o VIII przetargu nieograniczonym nr 3 na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kajki w Iławie Tomasz Zagajewski
10:57:19 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wyniki naboru na udzielenie dotacji celowej - Nazwa elementu do którego przynależy: Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji dla rodzinnych ogrodów działkowych funkcjonujących na terenie miasta Iławy na rok 2022 Tomasz Zagajewski
10:56:25 Edycja elementu informacja Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji dla rodzinnych ogrodów działkowych funkcjonujących na terenie miasta Iławy na rok 2022 Tomasz Zagajewski

Zmiany z dnia: 2022-07-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:02:01 Upublicznienie elementu informacja Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022 - wersja 9
(widoczna od 2022-07-06 13:00:00)
Katarzyna Lenckowska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony