ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-09-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:22:22 Edycja elementu Umowy F-ra FN/4261/05.09.2022?FNPN/160/K001 Ewa Duńska
14:20:27 Upublicznienie elementu Umowy F-ra FN/4261/05.09.2022?FNPN/160/K001 Ewa Duńska
13:33:58 Upublicznienie elementu informacja Protokół Nr LI/22 Tomasz Zagajewski
13:25:10 Upublicznienie elementu informacja Protokół Nr XL/22 Tomasz Zagajewski
11:29:28 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 0050-113/2022 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 9 września 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta Iławy w Radzie Fundacji „Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska” Tomasz Zagajewski

Zmiany z dnia: 2022-09-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:33:47 Edycja elementu Umowy OP/180/08/2022 Edyta Perges
12:33:39 Upublicznienie elementu Umowy FVA/000532/08/2022 Edyta Perges
12:31:59 Upublicznienie elementu Umowy OP/180/08/2022 Edyta Perges
11:00:51 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Załącznik nr 1 do Zarządzenia - Nazwa elementu do którego przynależy: Zarządzenie Nr 0050-112/2022 Burmistrza Miasta Iławy z dn. 6 września 2022 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań własnych Gminy Miejskiej Iława w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. Tomasz Zagajewski
11:00:04 Deaktywacja elementu załącznik do informacji Załącznik nr 1 do Zarządzenia - Nazwa elementu do którego przynależy: Zarządzenie Nr 0050-112/2022 Burmistrza Miasta Iławy z dn. 6 września 2022 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań własnych Gminy Miejskiej Iława w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. Tomasz Zagajewski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony