ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-09-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:22:28 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zał. nr 3. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. - Nazwa elementu do którego przynależy: Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Tomasz Zagajewski
10:22:28 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zał. nr 4. Oświadczenie o otrzymane nie otrzymanej j pomocy de minimis - Nazwa elementu do którego przynależy: Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Tomasz Zagajewski
10:22:27 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zał. nr 1. Informacje dotyczące dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników - Nazwa elementu do którego przynależy: Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Tomasz Zagajewski
10:14:58 Edycja elementu informacja Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Tomasz Zagajewski
10:10:25 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie nr 0050-106/2021 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 22 września 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o najem lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony z zasobów Gminy Miejskiej Iława. Tomasz Zagajewski
10:04:14 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w Iławie przy ul. 1 Maja. Tomasz Zagajewski

Zmiany z dnia: 2021-09-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:11:28 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej przy ulicy Asnyka w Iławie Tomasz Zagajewski
13:11:28 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej przy ulicy Sobieskiego 37A w Iławie Tomasz Zagajewski
13:11:27 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej przy ulicy Ostródzkiej w Iławie Tomasz Zagajewski
13:11:27 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej przy ulicy Ostródzkiej w Iławie Tomasz Zagajewski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony