ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zgłoszenie wykreślenia wpisu z ewidencji działalności gospodarczejDrukuj informacjęSprawa: Zgłoszenie wykreślenia wpisu z ewidencji działalności gospodarczej

Szczegóły informacji

Zgłoszenie wykreślenia wpisu z ewidencji działalności gospodarczej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Organizacyjno-Obywatelski

Ogłoszono dnia: 2011-03-03 09:30:11

Termin załatwienia

Poniedziałek 08:00 - 16:00 Wtorek - Piątek 07:15 - 15:15

Osoba kontaktowa

Chorzelewska Justyna, Szczypińska Barbara

Miejsce załatwienia

Wydział Organizacyjno-Obywatelski
Adres: ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława, pok. 110

Telefon kontaktowy

(0-89) 649-01-43 lub (089) 649-01-44

Adres e-mail

jchorzelewska@umilawa.pl, bszczypinska@umilawa.pl

Sposób załatwienia

Wnioski o wykreślenie wpisu z ewidencji można składać w siedzibie Wydziału, przesłać pocztą listem poleconym (podpis poświadczony notarialnie), w formie elektronicznej (kwalifikowany podpis elektroniczny)

Miejsce odbioru

osobiście przez wnioskodawcę, za pośrednictwem poczty, o formie odbioru decyduje wnioskodawca

Wymagane Dokumenty

Wniosek o wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej Druk do pobrania
 

Czas realizacji

Zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca dokonuje w terminie 14 dni od dnia jej zakończenia.

Opłaty

Nie pobiera się

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Miasta). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega wykreśleniu w przypadku:
 • zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej,
 • zmiany miejsca zamieszkania przedsiębiorcy,
 • dokonania wpisu w zakresie działalności nieobjętej przepisami ustawy
 • prawomocnego orzeczenia zakazu wykonywania działalności objętej wpisem
 • nie zgłoszenia informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia zgłoszenia informacji o jej zawieszeniu
 • wpisu zawierającego dane niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.
 

Podstawa prawna

 • Ustawa z 19.11.1999r. Prawo Działalności Gospodarczej (Dz.U.nr 101, poz.1178 z późniejszymi zmianami
 • Ustawa z 2 lipca 2004r.o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Z 2004r. nr 173, poz. 1807)
 • Ustawa z 2 lipca 2004r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004r. Nr 173, poz. 1808)
 • Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1653)
 • Kodeks postępowania administracyjnego
 
 
« powrót do poprzedniej strony