ˆ

Oświadczenia majątkowe

Szczegóły informacji

Karolina Magdalena Stolarska-Graszk

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Grupa:

Rok: 2021

Stanowisko: Dyrektor PM Nr 5

Ogłoszono dnia: 2021-09-14 07:57:44 przez Tomasz Zagajewski

Załączniki