ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Ewidencja niepublicznych szkół, placówek oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzona przez Gminę Miejską Iława.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-06-22 14:47:45 przez Dariusz Rynkowski

Załączniki