ˆ

2019

Szczegóły informacji

Zarządzenie Nr 0050-34/2019 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie informacji i sprawozdań za 2018 rok

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-04-01 14:10:42 przez Arkadiusz Kasiułajtis

Załączniki