ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Decyzja Nr OO.503.2.2015 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 03 lipca 2015 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta Iławy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2015-07-06 14:34:43 przez Arkadiusz Kasiułajtis

Załączniki