ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr VI/36/15 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2015-03-05 07:54:46 przez Dariusz Rynkowski

Załączniki