ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Iławie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Iławie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-10-23 13:51:42 przez Arkadiusz Kasiułajtis

Załączniki