ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Decyzja Nr OO.502.2.12.2014 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 2 września 2014 roku w sprawie: wyznaczenia na obszarze Miasta Iławy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-09-04 09:55:47 przez Dariusz Rynkowski

Załączniki