ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Decyzja Nr OO.502.1.21.2014 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej do celów głosowania korespondencyjnego.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-03-11 08:37:59 przez Dariusz Rynkowski

Załączniki