Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1639
Data podjęcia
2013-02-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XXXV/351/13
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1640
Data podjęcia
2013-02-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Nowe Miasto Lubawskie na pokrycie w 2013 roku kosztów dotacji przekazywanej na uczniów będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Iława, uczęszczających do niepublicznego przedszkola działającego na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie
Nr aktu prawnego
XXXV/350/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1641
Data podjęcia
2013-02-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Iława na pokrycie w 2013 roku kosztów dotacji przekazywanej na uczniów będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Iława, uczęszczających do niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Iława
Nr aktu prawnego
XXXV/349/13
Status
Zmieniony
Lp: 1642
Data podjęcia
2013-02-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Iława.
Nr aktu prawnego
XXXV/348/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1643
Data podjęcia
2013-02-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zbycia i nabycia nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXXV/347/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1644
Data podjęcia
2013-02-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Iława na lata 2013 - 2015.
Nr aktu prawnego
XXXV/346/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1645
Data podjęcia
2013-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin „Jeziorak”
Nr aktu prawnego
XXXV/345/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1646
Data podjęcia
2013-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa
Nr aktu prawnego
XXXV/344/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1647
Data podjęcia
2013-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na utrzymanie młodzieżowej orkiestry dętej
Nr aktu prawnego
XXXV/343/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1648
Data podjęcia
2013-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych
Nr aktu prawnego
XXXV/342/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1649
Data podjęcia
2013-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2013 rok
Nr aktu prawnego
XXXV/341/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1650
Data podjęcia
2013-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2013-2029
Nr aktu prawnego
XXXV/340/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1651
Data podjęcia
2013-02-28
Grupa tematyczna
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody
Tytuł aktu
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody stwierdzające nieważność uchwały XXXIV/339/2013 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 06 lutego 2013 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego likwidacji Straży Miejskiej w Iławie
Nr aktu prawnego
PN.4131.166.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1652
Data podjęcia
2013-02-07
Grupa tematyczna
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody
Tytuł aktu
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody stwierdzające nieważność uchwały XXXI/326/2012 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Iławy
Nr aktu prawnego
PN.4131.156.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1653
Data podjęcia
2013-02-06
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego likwidacji Straży Miejskiej w Iławie
Nr aktu prawnego
XXXIV/339/13
Status
Stwierdzono nieważność § 2 pkt 3 lit b oraz § 2 pkt 4
Lp: 1654
Data podjęcia
2013-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania oraz rozliczania dotacji celowej na inwestycje związane z wymianą i likwidacją pokryć dachowych lub elewacji zawierających azbest z budynków położonych na terenie miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XXXIII/338/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1655
Data podjęcia
2013-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zlecenia zbadania zarzutów zawartych w skardze na kierownika gminnej jednostki organizacyjnej
Nr aktu prawnego
XXXIII/337/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1656
Data podjęcia
2013-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zamiany nieruchomości przy ul. Boczno-Górnej
Nr aktu prawnego
XXXIII/336/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1657
Data podjęcia
2013-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Ziemowita
Nr aktu prawnego
XXXIII/335/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1658
Data podjęcia
2013-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Narutowicza
Nr aktu prawnego
XXXIII/334/13
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1659
Data podjęcia
2013-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na funkcjonowanie biura w Brukseli
Nr aktu prawnego
XXXIII/333/13
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji