ˆ

Uchwały

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 43
Data podjęcia
2022-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLVII/531/22 w sprawie rozpatrzenia przedmiotowej petycji
Nr aktu prawnego
XLVII/531/22
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2022-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLVII/530/22 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, stref street workouti boisk stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XLVII/530/22
Status
Zmieniony
Lp: 45
Data podjęcia
2022-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLVII/529/22 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych „Iławskich Wodociągów” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2021-2023
Nr aktu prawnego
XLVII/529/22
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2022-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLVII/528/22 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Prusa.
Nr aktu prawnego
XLVII/528/22
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2022-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLVII/527/22 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Prusa.
Nr aktu prawnego
XLVII/527/22
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2022-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLVII/526/22 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Prusa.
Nr aktu prawnego
XLVII/526/22
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2022-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLVII/525/22 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Prusa.
Nr aktu prawnego
XLVII/525/22
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2022-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLVII/524/22 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Prusa.
Nr aktu prawnego
XLVII/524/22
Status
Obowiązujący
Lp: 51
Data podjęcia
2022-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLVII/523/22 w sprawie przeprowadzania z mieszkańcami miasta Iławy konsultacji społecznych dotyczących Iławskiego Budżetu Obywatelskiego oraz ustalenia zasad i trybu przeprowadzania Iławskiego Budżetu Obywatelskiego.
Nr aktu prawnego
XLVII/523/22
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2022-04-25
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLVII/522/22 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLVII/522/22
Status
Zmieniony
Lp: 53
Data podjęcia
2022-04-25
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLVII/521/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2022 – 2032
Nr aktu prawnego
XLVII/521/22
Status
Zmieniony
Lp: 54
Data podjęcia
2022-04-11
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLVI/520/22 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLVI/520/22
Status
Zmieniony
Lp: 55
Data podjęcia
2022-04-11
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLVI/519/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2022 – 2032
Nr aktu prawnego
XLVI/519/22
Status
Zmieniony
Lp: 56
Data podjęcia
2022-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLV/518/22 w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Nr aktu prawnego
XLV/518/22
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2022-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLV/517/22 w sprawie przekazania petycji Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do rozpatrzenia
Nr aktu prawnego
XLV/517/22
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2022-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLV/516/22 w sprawie przekazania petycji Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do rozpatrzenia
Nr aktu prawnego
XLV/516/22
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2022-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLV/515/22 o zmianie uchwały o utworzeniu Żłobka Miejskiego w Iławie
Nr aktu prawnego
XLV/515/22
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2022-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLV/514/22 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLV/514/22
Status
Obowiązujący
Lp: 61
Data podjęcia
2022-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLV/513/22 w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Zalewskiej.
Nr aktu prawnego
XLV/513/22
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2022-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLV/512/22 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Żwirowej.
Nr aktu prawnego
XLV/512/22
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2022-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XLV/511/22 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Żwirowej.
Nr aktu prawnego
XLV/511/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji