Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały

Szczegóły informacji

LXII/662/23

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: LXII

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2023-02-27

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2023 pozycja 2099, opublikowano dnia: 2023-04-17

Tytuł aktu:

Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXII/662/23 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Iława.

Traci moc:

LI/435/18, XI/116/19, LIV/577/22

Na podstawie:

Na podstawie art.18ust.2pkt15ustawy zdnia 8marca 1990r. osamorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z2023r., poz.40) oraz art.30ust.6, wzwiązku zart.91d pkt1ustawy zdnia 26stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z2021r. poz.1762 ze zm.)

Treść:

Treść jest dostępna w załączniku.

Załączniki