Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały

Szczegóły informacji

LVIII/629/22

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: LVIII

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2022-12-20

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Tytuł aktu:

Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVIII/629/22 w sprawie przyjęcia rocznych sprawozdań z działalności komisji Rady Miejskiej

Na podstawie:

Na podstawie art.21ust.3ustawy zdnia 8marca 1990roku osamorządzie gminnym (Dz.U. z2022r. poz 559z późn. zm.) oraz § 8ust.3, 5i6 Regulaminu Rady Miejskiej wIławie stanowiącego załącznik nr 5do Uchwały nr XVII/171/11 Rady Miejskiej wIławie zdnia 28grudnia 2011roku wsprawie uchwalenia Statutu Miasta Iławy (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. z2012r. poz.608) zmienionego uchwałą nr XVII/180/20 zdnia 27stycznia 2020r. (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. z2020r. poz.1044) oraz uchwałą nr XL/452/21 zdnia 29listopada 2021r. (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. z2021r. poz.5259)

Treść:

Treść jest dostępna w załączniku.

Załączniki