Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały

Szczegóły informacji

LVIII/621/22

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: LVIII

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2022-12-20

Data wejścia w życie: Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym W

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2023 pozycja 549, opublikowano dnia: 2023-01-24

Tytuł aktu:

Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LVIII/621/22 w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego

Traci moc:

VIII/87/2019

Na podstawie:

Na podstawie art.41ust.1ustawy zdnia 8marca 1990r. osamorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2022.559 zpóźn. zm.) oraz art.40ust.8 ustawy zdnia 21marca 1985r. odrogach publicznych (t.j. Dz.U.2022.1693 zpóźn.zm.)

Treść:

Treść jest dostępna w załączniku.

Załączniki