Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały

Szczegóły informacji

LIX/635/22

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: LIX

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2022-12-28

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Tytuł aktu:

Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LIX/635/22 w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Miejskiej Iława na rok 2022, które nie wygasają z upływem roku oraz planu finansowego tych wydatków

Uchyla:

LVIII/614/22

Na podstawie:

Na podstawie art.18ust.2pkt4i15 ustawy zdnia 8marca 1990r. osamorządzie gminnym (Dz.U. z2022r. poz.559zpóźn. zm.) oraz art.263ust.2i5 ustawy zdnia 27sierpnia 2009r. ofinansach publicznych (Dz.U. z2022r. poz.1634zpóźn. zm.)

Treść:

Treść jest dostępna w załączniku.

Załączniki