Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 106
Data podjęcia
2023-06-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXVII/704/23 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Wyczółkowskiego
Nr aktu prawnego
LXVII/704/23
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2023-06-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXVII/703/23 w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Iława
Nr aktu prawnego
LXVII/703/23
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2023-06-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXVII/702/23 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na funkcjonowanie biura w Brukseli
Nr aktu prawnego
LXVII/702/23
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2023-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXVII/701/23 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LXVII/701/23
Status
Nieobowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2023-06-19
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXVII/700/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2023 – 2033
Nr aktu prawnego
LXVII/700/23
Status
Uchylony
Lp: 111
Data podjęcia
2023-06-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXVII/699/23 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Iławy za 2022 rok
Nr aktu prawnego
LXVII/699/23
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2023-06-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXVII/698/23 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok
Nr aktu prawnego
LXVII/698/23
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2023-06-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXVII/697/23 w sprawie nieudzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
LXVII/697/23
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2023-05-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXVI/696/23 w sprawie dyżurów radnych w II półroczu 2023 roku
Nr aktu prawnego
LXVI/696/23
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2023-05-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXVI/695/23 w sprawie rozstrzygnięcia skarg na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie
Nr aktu prawnego
LXVI/695/23
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2023-05-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXVI/694/23 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
Nr aktu prawnego
LXVI/694/23
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2023-05-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXVI/693/23 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
LXVI/693/23
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2023-05-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXVI/692/23 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Wojska Polskiego
Nr aktu prawnego
LXVI/692/23
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2023-05-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXVI/691/23 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Wyczółkowskiego
Nr aktu prawnego
LXVI/691/23
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2023-05-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXVI/690/23 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Wyczółkowskiego
Nr aktu prawnego
LXVI/690/23
Status
Obowiązujący
Lp: 121
Data podjęcia
2023-05-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXVI/689/23 w sprawie komunalizacji nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
Nr aktu prawnego
LXVI/689/23
Status
Obowiązujący
Lp: 122
Data podjęcia
2023-05-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXVI/688/23 w sprawie zmiany uchwały nr XIX/212/20 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 15 kwietnia 2020 r.w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
LXVI/688/23
Status
Obowiązujący
Lp: 123
Data podjęcia
2023-05-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXVI/687/23 w sprawie określenia innych sposobów udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych
Nr aktu prawnego
LXVI/687/23
Status
Obowiązujący
Lp: 124
Data podjęcia
2023-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXVI/686/23 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LXVI/686/23
Status
Nieobowiązujący
Lp: 125
Data podjęcia
2023-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXVI/685/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2023 – 2033
Nr aktu prawnego
LXVI/685/23
Status
Uchylony
Lp: 126
Data podjęcia
2023-04-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXV/684/23 w sprawie rozpatrzenia wniosku
Nr aktu prawnego
LXV/684/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji